Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục& Đào tạo huyện Sơn Dương về tập huấn phần mềm trợ giảng Moza. Sáng ngày 12/02/2020 trường THCS Ninh Lai tổ chức tập huấn phần mềm MozaBook cho toàn bộ các đồng chí giáo viên trong nhà trường. 

MozaBook là phần mềm trợ giảng sử dụng tối ưu trên bảng tương tác và bao gồm các phần chính:
- Kho học liệu số mozaBook:Giúp giúp giáo viên đưa vào minh họa cho bài giảng của mình một cách trực quan sinh động. Với bài học 3D, giáo viên và học sinh có thể tương tác trực tiếp, khám phá những phân cảnh 3D trong bài học để được cung cấp thêm thông tin, giúp học sinh hiểu bài tốt hơn.
- Nhiều công cụ dạy và học theo từng chủ đề, từng môn học và trò chơi phát triển kỹ năng.
- Bộ công cụ giao bài tập về nhà và kiểm tra đánh giá học sinh.
- Phòng thí nghiệm ảo.

Trong buổi tập huấn các đ/c giáo viên được đ/c phụ trách công nghệ thông tin trực tiếp hướng dẫn quy trình tạo tài khoản trên trang web của Moza và cài đặt, sử dụng phần mềm Mozabook. Các tài liệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm MozaBook được gửi tới email tất cả các đồng chí giáo viên trong trường.

Buổi tập huấn phần mềm MozaBook đã thành công tốt đẹp. Kết thúc buổi tập huấn đồng chí PHT nhà trường yêu cầu tất cả các đồng chí giáo viên nghiên cứu để áp dụng ngay vào thực tế bộ môn mình giảng dạy.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn :